Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het plaatsen van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Uitvoering opdracht
Bij het plaatsen van een opdracht bij Esther Meijer Fotografie kiest u voor fotograaf Esther Meijer en haar stijl. Esther Meijer Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage of fotoshoot toe te passen. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

Esther Meijer Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. De fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties. Extra nabewerking is mogelijk na overleg en tegen aanvullende betaling. Daarbij wordt altijd gekeken naar het doel van de beelden en wordt ernaar gestreeft de kwaliteit en stijl zo veel mogelijk in stand te houden.

Levertijd
De levertijd zal in alle redelijkheid door de fotograaf worden vastgesteld. Deze kan per opdracht verschillen. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht een spoedtarief te hanteren.

Auteursrecht
De auteursrechten van foto’s liggen bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf en zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van 100% van de gehanteerde licentievergoeding.

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.  Voor drukwerk, zoals flyers e.d. wordt door de fotograaf vooraf toestemming aan de klant gevraagd.

Bij opdrachten voor bedrijven dient duidelijk te worden aangegeven wat het doel van de opdracht is. Onbeperkte licentie van beelden is alleen mogelijk na toestemming van de fotograaf.

Digitale bestanden
Het is niet toegestaan om digitale beelden (lage resolutie) online te plaatsen anders dan is aangeleverd (bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden). Het is eveneens niet toegestaan digitale beelden (hoge resolutie) af te laten drukken anders dan is aangeleverd (bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden).

Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Esther Meijer Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Copyright
Het is niet toegestaan beelden of teksten van Esther Meijer Fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden. Mits dit in overleg is gegaan met de fotograaf en toestemming is gegeven of wanneer de opdracht een commerciële opdracht betreft.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Vergoeding
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Factuur en betaling
Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op verzoek is het mogelijk om in overleg in termijnen te betalen.

Annulering
Bij annulering van een fotografie opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Esther Meijer Fotografie is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.

Tevens is Esther Meijer Fotografie ook niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.


© Esther Meijer Fotografie